CO NABÍZÍM…

Malba je život. Ale život není jenom malba.

Mám ráda rozmanitost. A ne vždycky jsem se věnovala výlučně umění. Ani dnes tomu tak není. Během let praxe jsem se naučila řadě dovednostem a díky svým zlatým řemeslům získala zkušenosti, které nabízím dál.

Divadlo

Obrazy

Protože malba je život…

Autorské obrazy tvoří těžiště mojí práce. Vyjadřují způsob, jakým vidím svět a jak ho žiju. V této oblasti jsem nekompromisní a kritická a snažím se o maximální pravdivost.

Maluji víc než dvacet let, které představují nekončící proces hledání a bádání – v životě kolem, ale především uvnitř sebe. Nejlépe dokážu svoje myšlenky a témata vyjádřovat klasickými postupy, zejména olejomalbou. Pracuji technikami starých mistrů, ale i novějšími alla prima nebo impasto.

Ústřední motiv mých obrazů tvoří člověk. Pomocí inscenovaných situací, výrazů tváře, gest a póz postavy zachycuji momenty, které představují alegorie a apokryfní sdělení nadosobního rozměru. Realistické objekty pak doplňuji o obstraktní prvky, které malbě vtisknou snovou a temnou atmosféru.

Představte si to jako film, který se v ten pravý moment zastaví. Synkdocha.

Obrazy na přání

Zachytit čas, vzpomínku a pocit…

Lze mnoha způsoby, ale existuje jen jediný způsob, kterým to dokáže ručně namalovaný obraz.

Obrazy na přání tvoří nedílnou součást mého portfolia více než patnáct let.

Nejčastěji se jedná o portréty jednotlivců nebo skupin, zvířat a někdy i strojů, o krajiny nebo o abstraktní malby. Výjimkou nejsou ani reprodukce děl slavných autorů nebo ilustrace.

Obrazy na přání maluji olejem a akrylem na plátno, kreslím tužkou nebo uhlem. Pracuji také digitálně. Jiné techniky a média nabízím po domluvě.

Většina obrazů vychází z osobního přání zákazníka. Často se jedná o velmi osobní témata nebo vzpomínky. A bohužel ne každé přání lze splnit. Proto společně se zákazníkem pečlivě promýšlíme, jak jeho představu zhmotnit na plátně.

Divadlo

Divadlo

Kurzy/workshopy/eventy

Protože radost z tvoření si zaslouží každý…

Jako správný jezevec bych byla stále zalezlá v ateliéru s rukama od barev. Jsem proto ráda, že kdysi někoho napadlo, abych svoje dovednosti předávala dál. Našla jsem v tom zalíbení a během let rozšířila svou lektorskou činnost do různých oblastí a na různá místa.

Kromě pravidelných kurzů pro veřejnost a soukromé výuky, které vedu pro děti i dospělé, pořádám také workshopy zaměřené na různé výtvarné techniky a žánry.

Spolupracuji také s firmami, kterým nabízím workshopy nebo eventy přímo v jejich sídle jako součást vzdělávacích programů nebo jako zpestření podnikových teambuildingových akcí.

Grafický design

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem…

Totéž platí ve výtvarném vyjádření. Během studia i později jsem se dotkla rozličných technik, a protože nacházím zalíbení v moderních technologiích, bylo pouze otázkou času, než objevím půvab digitální tvorby. A protože mám ráda, když jsou věci nejen funkční, ale taky do bře vypadají, pustila jsem se do grafického designu. A zjistila jsem, že mi to docela jde. Kromě propagační a reklamní grafiky jsem se naučila pracovat s vizuální identitou, logotypem a typografií nebo designovat weby. A děkám to jinak, než je v této branži běžné, řekněme, že víc výtvarnicky.

Divadlo

ig_2

atelier blanka kremenova

atelier kremenova

posta

info@blankakremenova.com

© Blanka Křemenová 2024

CO NABÍZÍM…

Malba je život.

Ale život není jenom malba.

Mám ráda rozmanitost. A ne vždycky jsem se věnovala výlučně umění. Ani dnes tomu tak není. Během let praxe jsem se naučila řadě dovednostem a díky svým zlatým řemeslům získala zkušenosti, které nabízím dál.

Divadlo

Obrazy

Protože malba je život…

Autorské obrazy tvoří těžiště mojí práce. Vyjadřují způsob, jakým vidím svět a jak ho žiju. V této oblasti jsem nekompromisní a kritická a snažím se o maximální pravdivost.

Maluji víc než dvacet let, které představují nekončící proces hledání a bádání – v životě kolem, ale především uvnitř sebe. Nejlépe dokážu svoje myšlenky a témata vyjádřovat klasickými postupy, zejména olejomalbou. Pracuji technikami starých mistrů, ale i novějšími alla prima nebo impasto.

Ústřední motiv mých obrazů tvoří člověk. Pomocí inscenovaných situací, výrazů tváře, gest a póz postavy zachycuji momenty, které představují alegorie a apokryfní sdělení nadosobního rozměru. Realistické objekty pak doplňuji o obstraktní prvky, které malbě vtisknou snovou a temnou atmosféru.

Představte si to jako film, který se v ten pravý moment zastaví. Synkdocha.

Obrazy na přání

Zachytit čas, vzpomínku a pocit…

Lze mnoha způsoby, ale existuje jen jediný způsob, kterým to dokáže ručně namalovaný obraz.

Obrazy na přání tvoří nedílnou součást mého portfolia více než patnáct let.

Nejčastěji se jedná o portréty jednotlivců nebo skupin, zvířat a někdy i strojů, o krajiny nebo o abstraktní malby. Výjimkou nejsou ani reprodukce děl slavných autorů nebo ilustrace.

Obrazy na přání maluji olejem a akrylem na plátno, kreslím tužkou nebo uhlem. Pracuji také digitálně. Jiné techniky a média nabízím po domluvě.

Většina obrazů vychází z osobního přání zákazníka. Často se jedná o velmi osobní témata nebo vzpomínky. A bohužel ne každé přání lze splnit. Proto společně se zákazníkem pečlivě promýšlíme, jak jeho představu zhmotnit na plátně.

Divadlo

Divadlo

Kurzy/workshopy/eventy

Protože radost z tvoření si zaslouží každý…

Jako správný jezevec bych byla stále zalezlá v ateliéru s rukama od barev. Jsem proto ráda, že kdysi někoho napadlo, abych svoje dovednosti předávala dál. Našla jsem v tom zalíbení a během let rozšířila svou lektorskou činnost do různých oblastí a na různá místa.

Kromě pravidelných kurzů pro veřejnost a soukromé výuky, které vedu pro děti i dospělé, pořádám také workshopy zaměřené na různé výtvarné techniky a žánry.

Spolupracuji také s firmami, kterým nabízím workshopy nebo eventy přímo v jejich sídle jako součást vzdělávacích programů nebo jako zpestření podnikových teambuildingových akcí.

Grafický design

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem…

Totéž platí ve výtvarném vyjádření. Během studia i později jsem se dotkla rozličných technik, a protože nacházím zalíbení v moderních technologiích, bylo pouze otázkou času, než objevím půvab digitální tvorby. A protože mám ráda, když jsou věci nejen funkční, ale taky do bře vypadají, pustila jsem se do grafického designu. A zjistila jsem, že mi to docela jde. Kromě propagační a reklamní grafiky jsem se naučila pracovat s vizuální identitou, logotypem a typografií nebo designovat weby. A děkám to jinak, než je v této branži běžné, řekněme, že víc výtvarnicky.

Divadlo

atelier blanka kremenova

info@blankakremenova.com

atelier blanka kremenova

© Blanka Křemenová 2024

CO NABÍZÍM…

Malba je život.

Ale život není jenom malba.

Mám ráda rozmanitost. A ne vždycky jsem se věnovala výlučně umění. Ani dnes tomu tak není. Během let praxe jsem se naučila řadě dovednostem a díky svým zlatým řemeslům získala zkušenosti, které nabízím dál.

Divadlo

Obrazy

Protože malba je život…

Autorské obrazy tvoří těžiště mojí práce. Vyjadřují způsob, jakým vidím svět a jak ho žiju. V této oblasti jsem nekompromisní a kritická a snažím se o maximální pravdivost.

Maluji víc než dvacet let, které představují nekončící proces hledání a bádání – v životě kolem, ale především uvnitř sebe. Nejlépe dokážu svoje myšlenky a témata vyjádřovat klasickými postupy, zejména olejomalbou. Pracuji technikami starých mistrů, ale i novějšími alla prima nebo impasto.

Ústřední motiv mých obrazů tvoří člověk. Pomocí inscenovaných situací, výrazů tváře, gest a póz postavy zachycuji momenty, které představují alegorie a apokryfní sdělení nadosobního rozměru. Realistické objekty pak doplňuji o obstraktní prvky, které malbě vtisknou snovou a temnou atmosféru.

Představte si to jako film, který se v ten pravý moment zastaví. Synkdocha.

Divadlo

Obrazy na přání

Zachytit čas, vzpomínku a pocit…

Lze mnoha způsoby, ale existuje jen jediný způsob, kterým to dokáže ručně namalovaný obraz.

Obrazy na přání tvoří nedílnou součást mého portfolia více než patnáct let.

Nejčastěji se jedná o portréty jednotlivců nebo skupin, zvířat a někdy i strojů, o krajiny nebo o abstraktní malby. Výjimkou nejsou ani reprodukce děl slavných autorů nebo ilustrace.

Obrazy na přání maluji olejem a akrylem na plátno, kreslím tužkou nebo uhlem. Pracuji také digitálně. Jiné techniky a média nabízím po domluvě.

Většina obrazů vychází z osobního přání zákazníka. Často se jedná o velmi osobní témata nebo vzpomínky. A bohužel ne každé přání lze splnit. Proto společně se zákazníkem pečlivě promýšlíme, jak jeho představu zhmotnit na plátně.

Divadlo

Kurzy/workshopy/eventy

Protože radost z tvoření si zaslouží každý…

Jako správný jezevec bych byla stále zalezlá v ateliéru s rukama od barev. Jsem proto ráda, že kdysi někoho napadlo, abych svoje dovednosti předávala dál. Našla jsem v tom zalíbení a během let rozšířila svou lektorskou činnost do různých oblastí a na různá místa.

Kromě pravidelných kurzů pro veřejnost a soukromé výuky, které vedu pro děti i dospělé, pořádám také workshopy zaměřené na různé výtvarné techniky a žánry.

Spolupracuji také s firmami, kterým nabízím workshopy nebo eventy přímo v jejich sídle jako součást vzdělávacích programů nebo jako zpestření podnikových teambuildingových akcí.

Divadlo

Grafický design

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem…

Totéž platí ve výtvarném vyjádření. Během studia i později jsem se dotkla rozličných technik, a protože nacházím zalíbení v moderních technologiích, bylo pouze otázkou času, než objevím půvab digitální tvorby. A protože mám ráda, když jsou věci nejen funkční, ale taky do bře vypadají, pustila jsem se do grafického designu. A zjistila jsem, že mi to docela jde. Kromě propagační a reklamní grafiky jsem se naučila pracovat s vizuální identitou, logotypem a typografií nebo designovat weby. A děkám to jinak, než je v této branži běžné, řekněme, že víc výtvarnicky.

atelier blanka kremenova

ig_2

atelier blanka kremenova

posta

info@blankakremenova.com

© Blanka Křemenová 2024